روش های آموزش و ارزشیابی

 

فراگیران می توانند از سه طریق در دوره های آموزشی مدرسه کسب و کار بانیا شرکت نمایند که به ترتیب عبارت اند از : 

آموزش حضوری
در این نوع از آموزش فراگیران عزیز می بایست در کلاس های درس به صورت کامل حضور داشته و فقط می توانند ۳ جلسه غیبت نمایند و در صورت غیبت بیشتر از ۳ جلسه متاسفانه فراگیر حذف شده و می بایست در دوره بعدی شرکت نماید ولی نیازی به پرداخت مجدد شهریه نمی باشد
آموزش غیر حضوری ( آنلاین )
حضوری در این نوع از آموزش ، فایل های آموزشی ، وبینار ها و صوت ها به صورت آنلاین و آفلاین در سامانه آموزشی مدرسه کسب و کار قرار گرفته و فراگیران می توانند محتوای آموزشی دوره خود را از این طریق دریافت نمایند
آموزش تعاملی
در این نوع از آموزش فراگیران هم محتوای آنلاین را از طریق سامانه آموزشی مدرسه کسب و کار دریافت می کنند و هم می بایست در کارگاه های رفع اشکال و عملی شرکت نمایند

روش های ارزشیابی 

ارزشیابی کتبی
در این نوع ارزشیابی در تاریخ مشخص از فراگیران ثبت نام شده در دوره آزمون کتبی گرفته می شود و در صورت کسب حداقل نمره قبولی به فراگیران گواهینامه پایان دوره تخصصی اعطا می شود
ارزشیابی غیر حضوری ( آنلاین )
در این نوع ارزشیابی در تاریخ مشخص شده برای آزمون فراگیران عزیز می توانند با ورود به سامانه آزمون آنلاین مدرسه کسب و کار در آزمون شرکت نموده و پس از کسب حداقل نمره قبولی گواهینامه پایان دوره تخصصی خود را دریافت نمایند
ارزشیابی پژوهشی
در این نوع از ارزشیابی فراگیر به جای آزمون الکترونیک یا حضوری می بایست با هماهنگی قبلی با استاد دوره یک طرح پژوهشی انتخاب نموده و پس از انجام آن را به واحد آموزش ارائه دهد و پس از بررسی طرح و کسب حداقل امتیاز گواهینامه پایان دوره تخصصی به وی اعطا می شود
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0